Lait ja asetukset

Seuraavassa listassa on lueteltu aakkosellisessä järjestyksessä lakeja ja säädöksiä, joihin tässä kampanjassa viitataan.

Arvonlisäverolaki

Yrityksen, jonka liikevaihto vuodessa ylittää 8 500 €, tulee kuulua arvonlisäverorekisteriin ja maksaa myynnistään arvonlisäverot. Myös pienemmällä liikevaihdolla rekisteriin saa kuulua.

Henkilötietolaki

Jokaisen henkilörekisteriä pitävän tulee pitää saatavilla esimerkiksi verkkosivustolla tai toimipisteessa rekisteriseloste.

Kirjanpitolaki

Kaikki liikkeen- ja ammatinharjoittajat muista yrityksistä puhumattakaan ovat kirjanpitovelvollisia. Huomaa, että kirjanpidon muotovaatimukset ovat kevyemmät pienille yksityisyrittäjille.

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalaissa määrätään muun muassa elinkeinonharjoittajan virhevastuusta ja etämyynnin pelisäännöistä. 

Laki elinkeinotulon verottamisesta  ja Ennakkoperintälaki

Y-tunnuksellisten yrittäjien tulee ilmoittautua verohallinnon ennakkoperintärekisteriin ja ilmoittaa tulonsa erillisellä elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa

Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista menettelyä. Tälläiseksi voidaan lukea esimerkiksi toisen tuotteiden ja tuotepakkausten orjallinen jäljittely siten, että kuluttaja voi erehtyä pitämään jäljitelmää alkuperäisen valmistajan tuotteena.

Mallisuoja

Osalle kaupallisesti myytävistä tuotteista on haettu mallisuoja. Mallisuoja estää samanlaisten tuotteiden valmistamisen. Myös pelkkä mallisuojan hakeminen, vaikka sitä ei oltaisiin myönnetty, suojaa tuotetta rekisteröimättömän mallin suojalla.

Myös hyödyllisyysmallisuojat ja patentit suojaavat keksintöjä, joita varten ne on haettu.

Tavaramerkkilaki 

Vakiintuneiden tai rekisteröityjen tavaramerkkien käyttö ilman oikeudenhaltijan lupaa on kielletty lailla.


Tekijänoikeuslaki

Kaikki kaavat ovat tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja kirjallisia teoksia, jolloin niitä ei saa kopioida ellei alkuperäinen tekijä ole siihen lupaa antanut. Tekijänoikeuslain suojaamien kaavojen perusteella saa valmistaa tuotteita ainoastaan omaan käyttöön. Tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin luetaan sekä vaippojen ja vaatteiden piirretyt kaavat että neuleiden sanalliset selitykset. 

Tuloverolaki

Tuloveroa tulee maksaa kaikista saamistaan tuloista, poislukien hyvin satunnaiset ja pienet palkkiot. Mikäli yrittäjä ei tee elinkeinotoiminnan veroilmoitusta, tulee tulot ilmoittaa omalla henkilökohtaisella veroilmoituksellaan.